Konferencja naukowa

Rośliny lecznicze w nauce i kulturze 3.Edycja

TERMIN I MIEJSCE:

24–26 maja 2024 r.,
Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16c, Budynek A1, Aula św. Jadwigi w Rzeszowie

Rośliny i leki pochodzenia roślinnego są przedmiotem zainteresowania nie tylko badaczy prowadzących prace w zakresie nauk przyrodniczych, ale także są problemem badawczym w naukach humanistycznych i społecznych. Te nurty badań rzadko się spotykają, konfrontują czy dopełniają. Wysiłki zbliżenia nauk eksperymentalnych, np. fitochemii i farmakologii z badaniami historycznymi i społecznymi w zakresie ziołoznawstwa i ziołolecznictwa podejmowała profesor Barbara Kuźnicka w Instytucie Historii Nauki, Oświaty i Techniki Polskiej Akademii Nauk od lat 80. XX wieku. Do tych wysiłków nawiązuje tytuł konferencji, która jest adresowana do badaczy reprezentujących antropologię kulturową, historię nauki, historię medycyny, historię farmacji, historię botaniki i archeobotaniki, językoznawstwo, farmakognozję, botanikę farmaceutyczną, rolnictwo, leśnictwo i inne dyscypliny.

FORMA KONFERENCJI:

Przewidujemy referaty 15 minutowe w 6 sesjach oraz sesję posterową.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ CZYNNEGO UDZIAŁU
upłynął 15 stycznia 2024r.