Opłaty

Udział w konferencji jest odpłatny.


OPŁATY za udział w konferencji:

udział dla Prelegenta on-line lub fizycznie 3 dni 200zł (po 12 marca 400zł)
udział on-line 3 dni 300zł (po 30 marca 400zł)
udział fizyczny 3 dni 450zł (po 30 marca 550zł)
udział fizyczny dzień 2-gi i 3-ci 300zł (po 30 marca 400zł)

W ramach opłaty za 3 dniowy udział fizyczny Organizator zapewnia transport Warszawa-Ciechanowiec-Warszawa.

Nie pokrywamy kosztów noclegu. Szczegóły dotyczące sugerowanych miejsc noclegowych zostaną podane w terminie późniejszym.

Zarejestruj się już dziś!

Po zarejestrowaniu przelewy prosimy kierować na konto organizatora:
Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN
93 1130 1017 0020 1466 8520 0002
w tytule należy wpisać: opłata konferencyjna ETNOFARMACJA imię i nazwisko uczestnika

Faktury wystawiane są na pisemne żądanie Uczestnika, po przesłaniu na adres: dfkihn@ihnpan.pl, z podaniem danych płatnika - pełna nazwa, adres, NIP.

Konferencja Naukowa otrzymała wsparcie finansowe Ministerstwa Edukacji i Nauki,
w ramach Programu "Doskonała Nauka", zgodnie z Umową DNK/SP/548108/2022.