Opłata konferencyjna

Termin rejestracji i wpłat upływa 22 maja 2024 r.

Udział on-line 3 dni 500zł
Udział fizyczny 3 dni 550zł

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto:
Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN
93 1130 1017 0020 1466 8520 0002
podając w tytule:
opłata konferencyjna ETNOFARMACJA imię i nazwisko uczestnika

Faktury wystawiane są przez IHN PAN na pisemne żądanie Uczestnika, po przesłaniu na adres: dfkihn@ihnpan.pl, z podaniem danych płatnika - pełna nazwa, adres, NIP.