Opłaty

Udział w konferencji jest odpłatny.

Ze względu na dużą liczbę rezerwacji dokonanych do chwili obecnej przez Uczestników Konferencji, jesteśmy zmuszeni zawiesić zapisy do udziału fizycznego aż do odwołania.


OPŁATY za udział w konferencji:

Zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji w trybie online: 400zł

Nie pokrywamy kosztów noclegu. Szczegóły dotyczące sugerowanych miejsc noclegowych zostaną podane w terminie późniejszym.

Zarejestruj się już dziś!

Po zarejestrowaniu przelewy prosimy kierować na konto organizatora:
Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN
93 1130 1017 0020 1466 8520 0002
w tytule należy wpisać: opłata konferencyjna ETNOFARMACJA imię i nazwisko uczestnika

Faktury wystawiane są na pisemne żądanie Uczestnika, po przesłaniu na adres: dfkihn@ihnpan.pl, z podaniem danych płatnika - pełna nazwa, adres, NIP.