Komitet Naukowy Konferencji

prof. dr hab. Iwona Arabas - przewodnicząca
prof. dr hab. Ludwik Frey
prof. dr hab. Krauze-Baranowska
prof. dr hab. Zbigniew Libera
prof. dr hab. Adam Paluch
prof. dr hab. Joanna Partyka
prof. dr hab. Elżbieta Szot-Radziszewska
dr Robert Księżopolski - sekretarz

Organizatorzy

Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
Sekcja Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae

Współorganizatorzy i Partnerzy

Sekcja Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
Sekcja Historii Botaniki Polskiego Towarzystwa Botanicznego
Towarzystwo Karpackie

Komitet Organizacyjny

Iwona Arabas (Instytut Historii Nauki PAN)
Robert Księżopolski (Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae)

Informacje o organizatorach

Główną organizatorką z ramienia Instytutu Historii Nauki PAN jest dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN, organizatorka wielu krajowych i międzynarodowych konferencji, a przede wszystkim przewodnicząca 43rd International Congress for the History of Pharmacy, Warsaw, 12-15 September, 2017. Była kierowniczką grantów: „Dziedzictwo kulturowe warszawskiego farmaceuty Ferdynanda Karo na tle inwentaryzacji świata”. Projekt nr 461 finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Dziedzictwo kulturowe: priorytet wspieranie działań muzealnych” (2015); projektu NIMOZ 5 87/16/A1: rearanżacja Muzeum Farmacji oraz grantu „Doskonała Nauka”, Międzynarodowej Konferencji „Innowacje w rolnictwie - tradycje i współczesność. Pamięci Anny z Sapiehów Jabłonowskiej” (2020).

Współorganizator dr Robert Księżopolski reprezentujący Societas Scientiarum Klukowiana et Jablonovianae oraz Towarzystwo Karpackie, pracownik IHN PAN w Warszawie, był m.in. współorganizatorem: Międzynarodowej Konferencji „Innowacje w rolnictwie - tradycje i współczesność. Pamięci Anny z Sapiehów Jabłonowskiej” (dofinansowanej przez MNiSW z grantu „Doskonała Nauka”), która odbyła się w Warszawie, w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72 i trybie online w dniach 18-19 września 2020 r.( jablonowska-konferencja.pl), a także organizatorem: Międzynarodowej Konferencji „Vincenz. Dialog – Karpaty – Europa Środkowa" (Kraków, 23-24.11. 2018, wspólnie z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie) i Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Jerzy Harasymowicz – poeta Krakowa, poeta Karpat. Próba nowego odczytania” (Kraków, 29-30.11.2019, wspólnie z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie).

Konferencja Rośliny lecznicze w nauce i kulturze jest organizowana przez Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauki w Warszawie oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagielońskiego, przy współudziale Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae i Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, a także Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, we współpracy z innymi podmiotami.

Płatności

Udział Prelegenta on-line lub fizycznie 3 dni 300zł (po 12 marca - 450zł)
Udział on-line 3 dni 300zł (po 30 marca 500zł)
Udział fizyczny 3 dni 450zł (po 30 marca 550zł)

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto:
Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN
93 1130 1017 0020 1466 8520 0002
podając w tytule:
opłata konferencyjna ETNOFARMACJA imię i nazwisko uczestnika

Faktury wystawiane są przez IHN PAN na pisemne żądanie Uczestnika, po przesłaniu na adres: dfkihn@ihnpan.pl, z podaniem danych płatnika - pełna nazwa, adres, NIP.

Patronat

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

Patronat medialny

Pisma naukowe „Farmacja Polska”, „Medycyna Nowożytna”, „Postępy Fitoterapii”