Główny Organizator

Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa

Komitet Naukowy Konferencji

prof. dr hab. Iwona Arabas - przewodnicząca
prof. dr hab. Ludwik Frey
prof. dr hab. Krauze-Baranowska
prof. dr hab. Zbigniew Libera
prof. dr hab. Adam Paluch
prof. dr hab. Joanna Partyka
prof. dr hab. Elżbieta Szot-Radziszewska
dr Robert Księżopolski - sekretarz

Organizatorzy

Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ

Partnerzy

Sekcja Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae
Sekcja Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
Sekcja Historii Botaniki Polskiego Towarzystwa Botanicznego
Towarzystwo Karpackie

Komitet Organizacyjny

Iwona Arabas (Instytut Historii Nauki PAN)
Robert Księżopolski (Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae)

Informacje o organizatorach

Główną organizatorką z ramienia Instytutu Historii Nauki PAN jest dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN, organizatorka wielu krajowych i międzynarodowych konferencji, a przede wszystkim przewodnicząca 43rd International Congress for the History of Pharmacy, Warsaw, 12-15 September, 2017. Była kierowniczką grantów: „Dziedzictwo kulturowe warszawskiego farmaceuty Ferdynanda Karo na tle inwentaryzacji świata”. Projekt nr 461 finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Dziedzictwo kulturowe: priorytet wspieranie działań muzealnych” (2015); projektu NIMOZ 5 87/16/A1: rearanżacja Muzeum Farmacji oraz grantu „Doskonała Nauka”, Międzynarodowej Konferencji „Innowacje w rolnictwie - tradycje i współczesność. Pamięci Anny z Sapiehów Jabłonowskiej” (2020).

Współorganizator dr Robert Księżopolski reprezentujący Societas Scientiarum Klukowiana et Jablonovianae oraz Towarzystwo Karpackie, pracownik IHN PAN w Warszawie, był m.in. współorganizatorem: Międzynarodowej Konferencji „Innowacje w rolnictwie - tradycje i współczesność. Pamięci Anny z Sapiehów Jabłonowskiej” (dofinansowanej przez MNiSW z grantu „Doskonała Nauka”), która odbyła się w Warszawie, w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72 i trybie online w dniach 18-19 września 2020 r.( jablonowska-konferencja.pl), a także organizatorem: Międzynarodowej Konferencji „Vincenz. Dialog – Karpaty – Europa Środkowa" (Kraków, 23-24.11. 2018, wspólnie z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie) i Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Jerzy Harasymowicz – poeta Krakowa, poeta Karpat. Próba nowego odczytania” (Kraków, 29-30.11.2019, wspólnie z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie).

Konferencja Rośliny lecznicze w nauce i kulturze jest organizowana przez Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauki w Warszawie oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagielońskiego, przy współudziale Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae i Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, a także Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, we współpracy z innymi podmiotami.

Patronat

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

Patronat medialny

Pisma naukowe „Farmacja Polska”, „Medycyna Nowożytna”, „Postępy Fitoterapii”