Rejestracja

Uwaga! pola oznaczone * są wymagane.

Rejestracja prelegentów została tymczasowo wstrzymana.

Informacje o uczestniku:
Imię*
Nazwisko*
Instytucja*
Stanowisko*
E-mail*
Tel.*
Regulamin konferencji
*
Administratorem danych osobowych jest Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk (organizator konferencji), którego siedziba mieści się w Warszawie (00-330) przy ul. Nowy Świat 72, a dane kontaktowe to: tel. (22) 826 87 54, e-mail: ihn@ihnpan.waw.pl.
Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod nr tel. 605‑976‑900 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.ihn@bims.home.pl.
Pani/Pana dane osobowe:
  1. będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy udziału w konferencji "Rośliny lecznicze w nauce i kulturze" – nazwanej Regulaminem konferencji;
  2. mogą zostać udostępnione podmiotom prowadzącym obsługę administracyjno-organizacyjną Konferencji oraz innym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a w szczególności partnerom organizatora konferencji;
  3. będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
W granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne jako warunek udziału w konferencji.