Rejestracja uczestników

Rejestracja uczestników i prelegentów zostanie uruchomiona wkrócte. Zachęcamy do regularnego zaglądania na naszą stronę.