Wstępny Program Konferencji

„Rośliny lecznicze w nauce i kulturze - 2 Edycja”
Warszawa, Ciechanowiec, 19-20-21 maja 2023 r.

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w Programie do czasu publikacji finalnego Programu Konferencji - po 15 marca.

Sesja I. Historia, część 1.

 1. prof. dr hab. Bożena Popiołek, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Medykamenty roślinne w leczeniu szlachty w XVIII wieku
 2. dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa Znajomość właściwości leczniczych i użytkowych drzew i krzewów w dobrach księżnej Anny Jabłonowskiej
 3. prof. dr hab. inż. arch. Marzanna Jagiełło, Katedra Konserwacji Architektury i Rewaloryzacji Krajobrazu Kulturowego, Politechnika Wrocławska Ogród medyczny wrocławskiego lekarza, humanisty i kolekcjonera Laurentiusa Scholza (1522–1599)
 4. dr hab. Małgorzata Ewa Kowalczyk, Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski „Glisty i czerw wszelaki z ciała wypędza…”. Zastosowanie roślin w leczeniu chorób pasożytniczych w epoce staropolskiej
 5. dr Lidia Czyż, Sekcja Historii Farmacji PTFarm, Rzeszów „Zofiówka” - osiemnastowieczny ogród Szczęsnego Potockiego wśród stepów ukraińskich
 6. mgr Sylwia Tulik, Sekcja Historii Farmacji PTFarm, Rzeszów Przydworskie ogrody kwiatowe i warzywne w XIX w. na podstawie literatury pamiętnikarskiej i wspomnień z epoki
 7. mgr Piotr Wolski, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków Jan Černý - Iohannes Nigranus, lekarz, przyrodnik, teolog. Biograficzny przyczynek do badań nad najstarszymi tekstami przyrodniczymi w językach zachodniosłowiańskich
 8. dr Krzysztof Prętki, Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 9. mgr Jolanta Różycka, Stowarzyszenie Producentów Konopii Konopie w kulturze polskiej w XX i XXI wieku

Sesja II. Historia, część 2.

 1. dr hab. Jacek Drobnik, Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa, Wydział Nauk Farmaceutycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny Początki naukowej toksykologii roślin i jej wpływ na XIX-wieczne koncepcje medyczne
 2. lek. med. Robert Księżopolski, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa, Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae O środkach leczniczych pochodzenia roślinnego: ewolucja pojęcia i historia zmian w regulacjach prawnych
 3. Prof. Mary Schaeffer Conroy, Ph. D., University of Colorado, Denver, USA Witold Saski: Bringing Polish Pharmaceutical Education to the University of Nebraska, Lincoln, United States of America in the 1950s
 4. mgr Maria Głowniak, Sekcja Historii Farmacji PTFarm, Warszawa Zmiany w prawie dopuszczającym lek roślinny do obrotu w czasie przemian lat dziewięćdziesiątych
 5. prof. Małgorzata Biniecka, Uniwersytet La Sapienza, Rzym, dr hab. Małgorzata Wrześniak, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa Historia stosowania wybranych olejków eterycznych w aromoterapii, fitoterapii, przemyśle kosmetycznymi spożywczym (cz. 2)
 6. dr Klaus Koch (Hamburg), dr Peter Gorski (Dinslaken), Sekcja Historii Farmacji PTFarm Konwalia majowa w farmacji
 7. mgr Maria Ujwary, Akademia Ignatianum, Kraków Czosnek leczniczy i tajemniczy
 8. dr hab. Piotr Daszkiewicz, prof. PAN, Muzeum Historii Naturalnej, Paryż Kilka refleksji na temat roślin leczniczych stosowanych w wojsku na przestrzeni wieków

Sesja III. Botanika i nauki farmaceutyczne

 1. dr hab. Irma Podolak, prof. UJ, Katedra Farmakognozji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Strategie poszukiwań naturalnych substancji bioaktywnych
 2. dr Małgorzata Jeziorek, Zakład Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych, Warszawski Uniwersytet Medyczny Banki genów, kultury in vitro i krioprezerwacja - jak chronimy rośliny lecznicze?
 3. dr Katarzyna Kowalcze, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Fitoterapia w wybranych chorobach metabolicznych
 4. prof. dr hab. Mirosława Krauze-Baranowska, Katedra i Zakład Farmakognozji, Gdański Uniwersytet Medyczny Surowce i środki lecznicze otrzymywane z maliny właściwej (Rubus idaeus L.) i maliny czarnej (Rubus occidentalis L.) w fitoterapii
 5. dr hab. Robert Gruszecki, dr Magdalena Walasek-Janusz, Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Dzika róża (Rosa canina L.) jako roślina lecznicza
 6. dr Magdalena Walasek-Janusz, dr hab. Robert Gruszecki, Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Właściwości lecznicze lawendy wąskolistnej (Lavandula angustifolia) oraz lawendy pośredniej (L. × intermedia)
 7. dr hab. Anna Trojanowska, prof. PAN, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa Szafran jako surowiec leczniczy, przyprawa i barwnik
 8. mgr Maria Pająk, Sekcja Historii Farmacji PTFarm, Opole Grzyby znane i mniej znane występujące w Stobrawskim Parku Krajobrazowym
 9. dr Ewa Kaczmarzyk, Muzeum Częstochowskie, Sekcja Historii Botaniki, PTB Rośliny lecznicze terenów chronionych Jury Częstochowskiej na podstawie zielników Muzeum Częstochowskiego
 10. prof. dr hab. Ludwik Frey, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków Drzewa kary Judasza

Sesja IV. Etnografia

 1. dr hab. Danuta Penkala-Gawęcka, Instytut Antropologii i Etnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Nie tylko leczą... Złożone relacje między ludźmi i lekami 'naturalnymi' w Azji Środkowej
 2. dr Justyna Makowska-Wąs, Katedra Farmakognozji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Nadbajkalski targ zielarski – na styku wpływów miejscowego ziołolecznictwa i tradycyjnych systemów medycyny Azji
 3. prof. dr hab. Elżbieta Szot-Radziszewska, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska Rośliny i terapie stosowane w leczeniu dzieci w polskiej kulturze ludowej w XIX i XX wieku
 4. prof. dr hab. Zbigniew Libera, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków Rośliny jako leki „na wszystko” w tradycjach ludowych XIX-XX w.

Sesja V. Rośliny lecznicze w literaturze i sztuce

 1. prof. dr hab. Joanna Partyka, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa Uwieńczy skroń, oczyści krew, ochroni przed piorunem. O wawrzynie poetyckim, magicznym i skutecznym
 2. dr Jadwiga Clea Moreno Szypowska, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa Siła roślin w dziele Cervantesa
 3. dr hab. Renata Bizek-Tatara, prof. UMCS, Katedra Romanistyki, Lublin Od lekarstwa do trucizny. O ambiwalencji roślin w powieści ,,Hrabia Monte Christo’’ Aleksandra Dumasa ojca
 4. dr hab. Norbert Mojżyn, prof. ucz., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa Rośliny lecznicze w malarstwie średniowiecznym w nowojorskim muzeum sztuki The Met Cloisters
 5. mgr Katarzyna Tulik, Sekcja Historii Farmacji PTFarm, Cagliari Świat roślin w ex librisach Krzysztofy Lachtary
 6. dr hab. Edyta Rudolf, Muzeum Farmacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich, Wrocław Grzyby i ich nadnaturalne moce. Opowieści od bajek ludowych po światy Alicji
Konferencja Naukowa otrzymała wsparcie finansowe Ministerstwa Edukacji i Nauki,
w ramach Programu "Doskonała Nauka", zgodnie z Umową DNK/SP/548108/2022.